Mapa - Uniwersytet Ekonomiczny
Centrum Wsparcia Eudajmonia
Kuźnia Kadr IV
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr POKL. 04.01.01-00-220/11